پنج شنبه, 08 آبان 1399

اعلانات

رهبر

ستاد دیه استان کرمانشاه

اوقات شرعی

 

سامانه پرداخت ازطریق تلفن همراه جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

دیدارهیئت مدیره ستاددیه استان کرمانشاه باریاست کل جدیددادگستری

دیدارهیئت مدیره ستاددیه استان  کرمانشاه باریاست کل جدیددادگستری

استان جناب آقای عدالت خواه

دراین نشست که درمحل دفترریاست محترم کل دادگستری استان جناب آقای عدالت خواه و باحضورکلیه اعضای هیئت مدیره ستاددیه استان ،جناب آقای اسدبگی مدیرکل سازمان زندانهای استان ،جناب آقای توحیدی فرمعاونت اداری ومالی دادگستری استان ،جناب آقای نریمانی رياست دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان کرمانشاه تشکیل گردید،ابتدا ترابی مدیرعامل ستاددیه استان ضمن عرض خیرمقدم وتبریک انتصاب جناب آقای عدالتخواه ازدرگاه خداوند متعال برای ایشان که همواره درسمتهای قبلی نیز منشا خیروبرکت بوده اندآرزوی توفیق روزافزون راخواستارشدند .ترابی درادامه به معرفی اعضای محترم هیئت مدیره استان که همگی ازخیرین بنام ومعتمدین شهرمی باشند پرداخت واشاره داشتند که اعضای محترم همگی بصورت افتخاری و باجدیت واهتمام فراوان درتمام مدت حدود13سال مدت خدمت جلسات هیئت مدیره بصورت منظم هرهفته تشکیل واعضا درمتن جریان روندپرونده ها قرارداشته وبطورمستقیم باشکات چهره به چهره گفتگوومصالحه نموده که عموما منجربه گذشت شکات می گردد.درادامه مدیرعامل ستادضمن تشکر اززحمات وهمکاری بیدریغ مدیرکل سازمان زندانها جناب آقای اسدبگی وهمکاران محترمشان درخصوص روال کارستادوجریان تشکیل پرونده توضیحاتی را ابرازنمودندوهمچنین اعلام داشتندکه درسال 92ستاد203نفرآزادی ودر6ماهه اول سال 93تعداد58نفرآزادی مددجویان راداشته است .درادامه جناب آقای عدالتخواه ضمن تشکراززحمات ستاددیه فعالیت درستادرا لطف خداوند وبه این اشخاص وتوفیق الهی دانسته چرا که بی هیچ چشم داشت مادی فعالیت می شود یادآور شد: افرادی هستند که از بد روزگار مدیون مالی شده اند و در عین حال متمکن نیستند بنابراین نیاز به کمک و همیاری دارند که باید از آنها دستگیری بعمل آید.

وی با تاکید بررعایت قوانین ومقررات تصریح کردکه بایستی  کارها با نظم و ترتیب پیش رود و مهمترین موضوع در این ستاد رعایت مقررات است که  بر اساس اطلاعاتی که سازمان زندانهای استان و دادسرا تنظیم و پیشنهاد می شود افراد واجد شرایط شناسایی شوند و به آنها کمک شود واین کمک برای عموم باشد ونه افرادی که دسترسی های خاص دارند.
رئیس کل دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد در صورت نیاز به ارشاد از سوی دادگستری این آمادگی در چارچوب قوانین و اختیارات وجود دارد.
درادامه توحیدی فرمعاونت اداری مالی دادگستری استان ضمن تشکرازاعضای هیئت مدیره تصریح کردکه ستاددیه دراستان همواره مورد وثوق بوده وهمیشه یکی ازمراکزوابزارهای مهم وسالم درجهت سیاستهای اجرایی دادگستری بوده وخواهندبود.
درادامه اسدبگی مدیرکل سازمان زندانهانیزضمن تشکراززحمات بیدریغ اعضای ستاددیه ابرازداشت:اولویتهای ستاد،دیات ،مالی غیرکلاهبرداری ومهریه ونفقه می باشدوبایستی درخصوص عدم همکاری بعضی ازبانکها باستادپیگیری لازم صورت گیرد.

حدیث

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :

ما آمَنَ بى مَن باتَ شَبعانَ وَجارُهُ طاوِيا، ما آمَنَ بى مَن باتَ كاسيا وَجارُهُ عاريا؛ به من ايمان نياورده است آن كس كه شب سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد به من ايمان نياورده است آن كس كه شب پوشيده بخوابد و همسايه اش برهنه باشد.

پرداخت آنلاین

آمار بازدید کنندگان

امروز2
دیروز16
این هفته35
این ماه248
مجموع59881