پرداخت اینترنتی ستاد دیه استان کرمانشاهنیکوکار عزیز لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید
نام
نام خانوادگی
مبلغ ريال
تلفن
ایمیل
آدرس
توضیحات